ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A betonacelhelyett.hu tájékoztatja (továbbiakban: Honlap) a látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő LEVRON Kft. (székhely: 3432 Emőd, Pincesor u. 55., adószám: 27396599-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-034529 email:levente@betonacelhelyett.hu, tel: +36 30 311 7407. továbbiakban: https://betonacelhelyett.hu/).

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel írásban megkötött szerződés alapján az adatkezelő nevében az
érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Honlap Adatkezelője az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

 • Tarhely.eu Kft
  Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
  E-mail cím: iroda@tarhely.eu
  Telefonszám: 3617892789
 • SalesAutopilot Kft.
  Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
  E-mail cím: info@marketingszoftverek.hu
  Telefonszám: 36306243934
 • Webshop Marketing Kft.
  4028 Debrecen, Kassai út 129.
  E-mail cím: kapcsolat@optimonk.hu
  Telefonszám: +36704104842
 • Csomagpont Logisztika Kft.
  Székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 15.
  E-mail cím: info@csomagpont.com
  Telefonszám: +36 30 923 5157
 • OTP Mobil szolgáltató KFt.
  Székhely: 1143 Budapest, Hungária kft. 17-19.
  E-mail cím: adatvedelem@otpbank.hu

3. Marketinggel kapcsolatos adatkezelés

 • keresztnév
 • e-mail cím

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Kalkulátor megnyitása” gombra kattint, vagy a „Mintát rendelek” gombra, és a megnyíló űrlapon megadja adatait, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3. pontban megadott adatait a betonacelhelyett.hu a jelen tájékoztató 4. pontjában
meghatározott céllal kezelje.

4. számlázással és szállítással kapcsolatos adatkezelés

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási és szállítási cím

5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A betonacelhelyett.hu a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a betonacelhelyett.hu sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • Session cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.
 • Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.
 • A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a betonacelhelyett.hu az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.
 • A Google Ads konverziókövetés funkciója szintén cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat
  ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető
  funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
  munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat
  látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen
  általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k
  élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált mobil nézetre. Élettartama 365 nap.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek
  állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal
  látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation

6. Az adatkezelés célja

A betonacelhelyett.hu oldal által hirdetett Eco Fiber termék Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen
és/vagy telefonon.

7. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

8. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok Érdeklődő általi elküldésének napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig ( vagy leiratkozásig) , de legfeljebb az adatok elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

9. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a betonacelhelyett.hu a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a betonacelhelyett.hu részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az Érdeklődő a betonacelhelyett.hu által kiküldött hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A betonacelhelyett.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

10. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a betonacelhelyett.hu az levente@felujitasszakerto.hu email címen vagy a +36 30 311 7407 telefonszámon.

Az Érdeklődő az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert
indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu